Stacks Image 53548

Start
Innanför vallgraven / Centrum / Haga


62 Feskekörka
63
Drottning Kristinas jaktslott
64 Stora bommen
65
Tullpackhuset
66 Gamla sjöbefälsskolan
67 Thulehuset)
68
Boströmiahuset
69 Postgatan 10-12
70
Hasselbladshuset
71 Wenngrenska huset
72 Fredsbron
73 Artilleristen Gladers trappor
74 Esperantoplatsen
75 Surbrunnsgatan
76 Kungstorget
77 Ahlbergska huset
78
Kajskjul 8
79 Gamla biopalatset Palladium
80 Byst Peter Wieselgren
81
Delawaremonumentet
82 Flaggmastens reliefer
83
NK-varuhuset
84 Landstadshuset

Introduktion till Göteborg

1
Staty Gustaf II Adolf
______(Gustav Adolfs torg)

2
Rådhuset
______(Gustav Adolfs torg 1)

3
Göteborgs stadshus
______(Gustav Adolfs torg 4)

4
Börshuset
______(Gustav Adolfs torg 5)

5 Flaggstängerna
______(Gustav Adolfs torg)

6
Tyska Christinae kyrka
______(N Hamng 16A)

7
Sahlgrenska huset
______(N Hamng 14)

8
Ostindiska huset
______(N Hamng 12)

9 Thamska huset
______(N Hamng 6)

10 Norra Hamngatan 4

11
Residenset
______(S Hamng 1)

12
Lilla torget

13
Lasse i gatan
______(Lilla torget 6)

14
Kämpebron

15
Chalmerska huset
______(S Hamng 11)

16
Ordenshuset
______(S Hamng 31)

17
Tyska bron

18
Stora hamnkanalen

19
Gumperts hörne
______(Ö-S Hamng)

20
Lejontrappan

21
Gbg Handels & Sjöfarts tidning
______(Köpmansg 12)

22
Postgatan 4

23
Kronhuset
______(Kronhusg)

24
Oterdalska huset
______(Ö Hamng 11)

25
Brunnsparken

26
Palacehuset
______(S Hamngn 2)

27
Hotellplatsen

28
Drottningtorget

29
Hotell Eggers
______(Drottningtorget)

30
Centralstationen
______(Drottningtorget)

31
Clarion Post Hotel
______(Drottningtorget)

32
Slussen
______(Drottningtorget)

33 Stora Nygatan 1

34 Synagogan
______(S Nyg 17)

35
Stora Nygatan 17 1/2

36
Östra Larmgatan 16

37
Harry Hjörnes plats

38
Staty Kopparmärra
______(Kungsportsplatsen)

39
Apoteket kronan
______(Kungsportsplatsen)

40
fd Bräutigams konditori
______(Kungsg 50B)

41
Kungsportsplatsen

42
Saluhallen
______(Kungstorget)

43
Ölhallen 7:an
______(Kungstorget 7)

44
Tyrolaren och polisen
______(Kungstorget 5)

45
Domprosthuset
______(Hörnet Korsg-Vallg)

46
Pedagogen
______(Grönsakstorget)

47
Grönsakstorget

48
Gegerfeldska villan
______(Arkitektg 3)

49
Engelska kyrkan
______(Hvitfeltsplatsen 2)

50 Gamla latin
______(Hvitfeldtsplatsen)

51
Gustaviskolan
______(Läroverksg 6)

52 Biskopshuset
______(V Hamng 17)

53 Gamla gymnasieskolan
______(V Hamng 15)

54 Ströms hörna
______(Kungsg-V Hamng)

55
Göteborgs domkyrka

56
Domkyrkobrunnen
______(V Hamng)

57 Västra Hamngatan 7

58 Elite Plaza hotel
______(V Hamng 3)

59
Makarna Tods plats
______(Magasinsg 3)

60
Televerkets hus
______(Kaserntorget)

61
Karl XI:s Bastion
______(Esperantoplan)

62
Feskekörka
______(Rosenlundsg)

63
Drottning Kristinas jaktslott
______(Otterhälleg 16)

64
Stora bommen

65
Tullpackhuset
______(Packhusg)

66
Gamla sjöbefälsskolan
______(Övre Spannmålsg)

67
Thulehuset
______(Norra Hamg-Östra Hamn)

68
Boströmiahuset
______(Packhusplatsen 5-6)

69
Postgatan 10-12

70
Hasselbladshuset
______(Östra Hamng 1)

71 Wenngrenska huset
______(Gustav Adolfs torg 3)

72 Fredsbron

73
Artilleristen Gladers trappor

74
Esperantoplatsen

75
Surbrunnsgatan

76
Kungstorget

77
Ahlbergska huset
______(Skräddareg 1-3)

78
Kajskjul 8
______(Packhuskajen)

79
fd bio Palladium
______(Ö Larmg 22B)

80
Byst Peter Wieselgren
______(Domkyrkoplan)

81
Delawaremonumentet
______(Stenpiren)

82 Flaggmastens reliefer
______(Packhusplatsen)

83
NK-varuhuset
______(Ö Hamng 42)

84 Landstadshuset
______(S Hamng 3)