(18) Stora hamnkanalen


Foto: MobileGuide.

Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Göteborgs kanaler och broar berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 978-91-7029-630-7