(64) Stora Bommen

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: lansstyrelsen.se
Webb: sim.se
Bok: ”Göteborgs Gatunamn 1621-2000”. Greta Baum. 2001. ISBN 91-7029-460-7