(15) Chalmerska huset
Södra Hamngatan 11

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Beng A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Webb: chalmers.se