(15) Chalmerska huset Södra Hamngatan 11


Foto: MobileGuide.

Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Webb: chalmers.se