(7) Sahlgrenska huset
Norra Hamngatan 14

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna.” ISBN 91-89088-12-3