(23) Kronhuset
Kronhusgatan 1D

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Tidning: ”Historierna om tolv av Göteborgs äldsta hus”. GP Ulrika Karlsson 22 jan 2022.