(8) Ostindiska huset
Norra Hamngatan 12

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3