(11) Landshövdingeresidenset
Södra Hamngatan 1

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Residenset i Göteborg”. Anders Franck. ISBN 91-85488-55-0