(11) Landshövdingeresidenset
Södra Hamngatan 1

Landshövdingeresidenset i Göteborg går under flera namn. Det kallas även Torstensonska palatset, Kungshuset, eller vanligtvis bara Residenset.

Huset byggdes i mitten av 1600-talet för greve Lennart Torstenson då han blev generalguvernör över Västergötland, Dal, Värmland och Halland och är Göteborgs äldsta privatbyggda bostadshus.

I instruktionerna stod det att hans residens skulle finnas i Göteborg. Torstensson ägde även bland annat en ståtlig fastighet vid Gustaf Adolfs Torg i Stockholm, det hus som senare fick namnet Arvprinsens palats och där nu Utrikesdepartementet huserar.

Portalen till Residenset höggs i gotländsk sandsten i Stockholm och kröntes med Lennart Torstenssons grevliga vapen och med hans fru Beata de la Gardies adliga. Dessa är nu ersatta med kopior. Greve Lennart Torstensson fick dock aldrig själv bo i huset, då han dog innan byggnaden stod färdig.
Så småningom uppläts huset av Lennart Torstensons änka till kung Karl X Gustaf.

Efter tåget över Stora Bält och segern över Danskarna kallades riksdagen hit, och i mars 1658 hölls i Torstensonska palatsets stora sal ett så kallat utskottsmöte med adeln och representanter från landets största städer. Det var också här kungen dog natten mellan den 12 och 13 februari 1660. Andra kungar som tidvis bott i huset är Karl XI, Karl XII och Gustav III.

År 1700 flyttade länsstyret hit från Bohus Fästning vid Kungälv, och huset har sedan dess varit bostad för landshövdingen i Göteborgs och Bohus län, och numera Västra Götalands län.

Men huset var ursprungligen lägre. Man byggde på en våning i mitten av 1800-talet.

När man på 1960-talet bland annat renoverades audienssalen i bottenvåningen upptäckte man ett övermålat trätak med målningar från 1600-talet, troligen från den tid då Torstensson lät bygga huset. Bevarat från byggtiden är den restaurerade Lilla Audienssalen med takmålningar som visar motiv från den antika gudavärlden. Audienssalen är troligen det äldsta bevarade rummet i Göteborg, och används fortfarande för audienser.
Den välvda källaren och entréhallen är också från byggtiden.

Det finns två gästrum i residenset, där kungafamiljen kan sova över när de är på besök i stan, vilket händer då och då.

Landshövdingeresidenset i Göteborg blev statligt byggnadsminne 1935.
Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1
Bok: ”Residenset i Göteborg”. Anders Franck. ISBN 91-85488-55-0
Tidning: ”Historierna om tolv av Göteborgs äldsta hus”. GP Ulrika Karlsson 22 jan 2022.