(2) Rådhuset
Gustav Adolfs torg 1

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1