(26) Palacehuset
Södra Hamngatan 2

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-85414-75-1