(27) Hotellplatsen

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källa:
Bok: ”Göteborg berättar ännu mer”. Bengt A. Öhnander 1992. ISBN 91-7029-088-1