(75) NK-varuhuset
Östra Hamngatan 42-22

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3
Webb: goteborg.com