(54) Ströms hörna
Västra Hamngatan-Kungsgatan

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: stroms-gbg.se
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3