(67) Thulehuset
Korsningen ö-N Hamngatan

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3