(34) Synagogan
Stora Nygatan 17

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Synagogan i Göteborg 150 år”. 2005. ISBN 91-85488-76-3