(81) Delawaremonumentet
Stenpiren

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Statyer berättar" Bengt A Öhnander. ISBN 91-7029-565-4