(10) Norra Hamngatan 4

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3