(30) Göteborgs centralstation
Drottningtorget

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Göteborgs centralstation.