(30) Göteborgs centralstation


Foto: MobileGuide.

Källor:
Webb: Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister.
Webb: Göteborgs centralstation.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3