(24) Oterdalska huset
Östra Hamngatan 11

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. 2001. ISBN 91-85488-54-2
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3
Tidning: ”Historierna om tolv av Göteborgs äldsta hus”. GP Ulrika Karlsson 22 jan 2022