(29) Hotell Eggers
Drottningtorget

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källa:
Webb: hoteleggers.se