(53) Gamla gymnasieskolan
Västra Hamngatan 15

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3