(21) Gbg Handels & Sjöfartstidning
Köpmansgatan 12

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Webb: ”Göteborgs Handels och Sjöfartstidning”.NE.
Bok: ”GHT 1832–1917”. Claes Krantz. 1957.