(21) Gbg Handels och Sjöfarts Tidning Köpmansgatan 12


Foto: MobileGuide.

Källor:
Webb: ”Göteborgs Handels och Sjöfartstidning”.NE.
Bok: ”GHT 1832–1917”. Claes Krantz. 1957.