(9) Thamska huset
Norra Hamngatan 6

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. Manne Ekman & Margareta Rydbo 2001. sid. 38-39. ISBN 91-85488-54-2
Webb: gamlagoteborg.se