(32) Slussen

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. 1988. ISBN 91-85414-75-1