(16) Ordenshuset
Södra Hamngatan 31

Foto och textbearbetning Smedberg Produktion AB
Källor:
Bok: ”Göteborg berättar mer”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-7029-059-8
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3