(16) Ordenshuset Södra Hamngatan 31


Foto: MobileGuide.

Källor:
Bok: ”Göteborg berättar mer”. Bengt A Öhnander. ISBN 91-7029-059-8
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna” Gudrun Lönnroth 2003. ISBN 91-89088-12-3