(55) Göteborgs domkyrka

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”990 kyrkor från Skåne i söder till Lappland i norr”. Beatrice och Gösta Glase. ISBN 91-7988-142-4
Bok: ”1600- och 1700-talsstudier i Västergötland - Altaret i Göteborgs domkyrka”. Ingemar Hasselgreén.
Pdf: ”Inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport 1”, Bebyggelseantikvarie Maria Sidén. ISSN 1403-8153