(62) Feskekörka
Rosenlundsgatan 3-4

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”Feskekörka - Göteborgs fiskhall”. Lars O Carlsson. 1994. ISBN 91-7029-106-3