(3) Stadshuset Gustav Adolfs torg 4


Foto: MobileGuide.

Källor:
webb: higab.se
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3