(3) Göteborgs stadshus
Gustav Adolfs torg 4

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: higab.se