(6) Tyska Christinae kyrka
Norra Hamngatan 16A

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Pdf: ”Christinae kyrka - inventering av Göteborgs kyrkobyggnader, rapport II”, Marian Sidén. ISSN: 1403-8153