Stacks Image 56321
START / GÖTEBORG / KARTA

1 Vasakyrkan
2 Torgny Segerstedtmonumentet
3 Shillerska gymnasiet
4 Göteborgs universitet
5 Hvitfeltska gymnasiet
6 Tomtehuset
7 Nya Elementarläroverket

8 Wernerska villan
9 Skulptur Olof Wijk dä
10 Dicksonska villan
11 Trädgårdsföreningen
12 Palmhuset
13 Stampens kyrkogård
14 Mariagården
15 Mariakyrkan
16 Fattighusån
17 Barnhuset på Stampen
18 Katolska kyrkan
19 Heden

20 Exercishuset
21 Remfabriken Gårda
22 Nya Ullevi
23 Staty Ingemar Johansson
24 Staty Gunnar Gren
25 Scandinavium
26 Universum
27 Världskulturmuseet
28 Liseberg
29 Liseberg Lisebergsbanan
30 Liseberg staty Lasse Dahlqvist
31 Liseberg stat Sten-Åke Cederhök
32 Lisebergsteatern
33 Liseberg huvudentrén
34 Liseberg båten Lisen
35 Liseberg Rondo
36 Örgryta gamla kyrka
37 Skansen Göta Lejon
38 Mosaiska kyrkogården

Är du intresserad av Göteborgs historia rekommenderar jag varmt Bengt A Öhnanders böcker, varifrån jag hämtat en hel del material till dessa audioguider. Källhänvisning finns under respektive guide.