Stacks Image 53548

Start
Innanför vallgraven / Centrum / Haga


Introduktion till Göteborg
1
Staty Gustaf II Adolf (Gustav Adolfs torg)
2
Rådhuset (Gustav Adolfs torg 1)
3
Göteborgs stadshus (Gustav Adolfs torg 4)
4
Börshuset (Gustav Adolfs torg 5)
5
Flaggstängerna (Gustav Adolfs torg)
6
Tyska Christinae kyrka (Norra Hamngatan 16A)
7
Sahlgrenska huset (Norra Hamngatan 14)
8
Ostindiska huset (Norra Hamngatan 12)
9
Thamska huset (Norra Hamngatan 6)
10
Norra Hamngatan 4
11
Landshövdingeresidenset (Södra Hamngatan 1)
12
Lilla torget
13
Lasse i gatan (Lilla torget 6)
14
Kämpebron
15
Chalmerska huset (Södra Hamngatan 11)
16
Ordenshuset (Södra Hamngatan 31)
17
Tyska bron
18
Stora hamnkanalen
19
Gumperts hörne (Hörnet Östra-Södra Hamng)
20
Lejontrappan
21
Gbg Handels och Sjöfarts Tidning (Köpmansg 12)
22
Postgatan 4
23
Kronhuset (Kronhusgatan)
24
Oterdalska huset (Östra Hamngatan 11)
25
Brunnsparken
26
Palacehuset (Södra Hamngatan 2)
27
Hotellplatsen
28
Drottningtorget
29
Hotell Eggers (Drottningtorget)
30
Centralstationen (Drottningtorget)
31
Clarion Post Hotel (Drottningtorget)
32
Slussen (Drottningtorget)
33
Stora Nygatan 1
34
Synagogan (Stora Nygatan 17)
35
Stora Nygatan 17 1/2
36
Östra Larmgatan 16
37
Harry Hjörnes plats
38
Staty Kopparmärra (Kungsportsplatsen)
39
Apoteket kronan (Kungsportsplatsen)
40
fd Bräutigams konditori (Kungsgatan 50B)
41
Kungsportsplatsen
42
Saluhallen (Kungstorget)
43 Ölhallen 7:an (Kungstorget 7)
44
Tyrolaren och polisen (Kungstorget 5)
4
5 Domprosthuset (Hörnet Korsgatan-Vallgatan)
46
Pedagogen (Grönsakstorget)
47
Grönsakstorget
48
Gegerfeldska villan (Arkitektgatan 3)
49
Engelska kyrkan (Hvitfeltsplatsen 2)
50
Gamla latin (Esperantoplatsen)
51
Gustaviskolan (Läroverksgatan 6)
52
Biskopshuset (Västra Hamngatan 17)
53
Gamla gymnasieskolan (Västra Hamngatan 15)
54
Ströms hörna (Hörnet Kungsg-Västra Hamng)
55
Göteborgs domkyrka
56
Domkyrkobrunnen (Västra Hamngatan)
57
Västra Hamngatan 7
58
Elite Plaza hotel (Västra Hamngatan 3)
59
Makarna Tods plats (Magasinsgatan 3)
60
Televerkets hus (Kaserntorget)
61
Karl XI:s Bastion (Esperantoplan)
62
Feskekörka (Rosenlundsgatan)
63
Drottning Kristinas jaktslott (Otterhällegatan 16)
64
Stora bommen
65
Tullpackhuset (Packhusgatan)
66
Gamla sjöbefälsskolan (Övre Spannmålsgatan)
67
Thulehuset (Norra Hamgatan-Östra Hamngatan)
68
Boströmiahuset (Packhusplatsen 5-6)
69
Postgatan 10-12
70
Hasselbladshuset (Östra Hamngatan 1)
71
Wenngrenska huset (Gustav Adolfs torg 3)
72
Fredsbron
73 Artilleristen Gladers trappor
74 Esperantoplatsen
75 Surbrunnsgatan
76 Kungstorget
77 Ahlbergska huset (Skräddaregatan 1-3)
78
Kajskjul 8 (Packhuskajen)
79
Gamla biopalatset Palladium (Östra Larmgatan 22B)
80 Byst Peter Wieselgren (Domkyrkoplan)
81
Delawaremonumentet (Stenpiren)
82 Flaggmastens reliefer (Packhusplatsen)
83
NK-varuhuset (Östra Hamngatan 42)
84
Landstadshuset (Södra Hamngatan 3)

Introduktion till Göteborg

1
Staty Gustaf II Adolf
______(Gustav Adolfs torg)

2
Rådhuset
______(Gustav Adolfs torg 1)

3
Göteborgs stadshus
______(Gustav Adolfs torg 4)

4
Börshuset
______(Gustav Adolfs torg 5)

5 Flaggstängerna
______(Gustav Adolfs torg)

6
Tyska Christinae kyrka
______(N Hamng 16A)

7
Sahlgrenska huset
______(N Hamng 14)

8
Ostindiska huset
______(N Hamng 12)

9
Thamska huset
______(N Hamng 6)

10
Norra Hamngatan 4

11
Residenset
______(S Hamng 1)

12
Lilla torget

13
Lasse i gatan
______(Lilla torget 6)

14
Kämpebron

15
Chalmerska huset
______(S Hamng 11)

16
Ordenshuset
______(S Hamng 31)

17
Tyska bron

18
Stora hamnkanalen

19
Gumperts hörne
______(Ö-S Hamng)

20
Lejontrappan

21
Gbg Handels & Sjöfarts tidning
______(Köpmansg 12)

22
Postgatan 4

23
Kronhuset
______(Kronhusg)

24
Oterdalska huset
______(Ö Hamng 11)

25
Brunnsparken

26
Palacehuset
______(S Hamngn 2)

27
Hotellplatsen

28
Drottningtorget

29
Hotell Eggers
______(Drottningtorget)

30
Centralstationen
______(Drottningtorget)

31
Clarion Post Hotel
______(Drottningtorget)

32
Slussen
______(Drottningtorget)

33 Stora Nygatan 1

34
Synagogan
______
(S Nyg 17)

35
Stora Nygatan 17 1/2

36
Östra Larmgatan 16

37
Harry Hjörnes plats

38
Staty Kopparmärra
______(Kungsportsplatsen)

39
Apoteket kronan
______(Kungsportsplatsen)

40
fd Bräutigams konditori
______(Kungsg 50B)

41
Kungsportsplatsen

42
Saluhallen
______(Kungstorget)

43
Ölhallen 7:an
______(Kungstorget 7)

44
Tyrolaren och polisen
______(Kungstorget 5)

45
Domprosthuset
______(Hörnet Korsg-Vallg)

46
Pedagogen
______(Grönsakstorget)

47
Grönsakstorget

48
Gegerfeldska villan
______(Arkitektg 3)

49
Engelska kyrkan
______(Hvitfeltsplatsen 2)

50
Gamla latin
______(Hvitfeldtsplatsen)

51
Gustaviskolan
______(Läroverksg 6)

52
Biskopshuset
______(V Hamng 17)

53
Gamla gymnasieskolan
______(V Hamng 15)

54
Ströms hörna
______(Kungsg-V Hamng)

55
Göteborgs domkyrka

56
Domkyrkobrunnen
______(V Hamng)

57
Västra Hamngatan 7

58
Elite Plaza hotel
______(V Hamng 3)

59
Makarna Tods plats
______(Magasinsg 3)

60
Televerkets hus
______(Kaserntorget)

61
Karl XI:s Bastion
______(Esperantoplan)

62
Feskekörka
______(Rosenlundsg)

63
Drottning Kristinas jaktslott
______(Otterhälleg 16)

64
Stora bommen

65
Tullpackhuset
______(Packhusg)

66
Gamla sjöbefälsskolan
______(Övre Spannmålsg)

67
Thulehuset
______(Norra Hamg-Östra Hamn)

68
Boströmiahuset
______(Packhusplatsen 5-6)

69
Postgatan 10-12

70
Hasselbladshuset
______(Östra Hamng 1)

71
Wenngrenska huset
______(Gustav Adolfs torg 3)

72
Fredsbron

73
Artilleristen Gladers trappor

74
Esperantoplatsen

75
Surbrunnsgatan

76
Kungstorget

77
Ahlbergska huset
______(Skräddareg 1-3)

78
Kajskjul 8
______(Packhuskajen)

79
fd bio Palladium
______(Ö Larmg 22B)

80
Byst Peter Wieselgren
______(Domkyrkoplan)

81
Delawaremonumentet
______(Stenpiren)

82
Flaggmastens reliefer
______(Packhusplatsen)

83
NK-varuhuset
______(Ö Hamng 42)

84
Landstadshuset
______(S Hamng 3)