Stacks Image 79685

Wenngrenska huset
Gustav Adolfs Torg 3Källor:

Bok: ”Byggnadsminnen 1961-1978”. ISBN: 91-38-06360-3
Webb: higab.se
Webb: Svenskt Biografiskt Lexikon.


Gps: 57.7074,11.9662