(65) Tullpackhuset
Packhusgatan

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Emigranternas hus.
Webb: Higab.