(71) Wenngrenska huset
Gustav Adolfs torg 3

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Byggnadsminnen 1961-1978”. ISBN: 91-38-06360-3
Webb: higab.se
Webb: Svenskt Biografiskt Lexikon.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. ISBN 91-89088-12-3