(43) Ölhallen 7:an
Kungstorget 7

Foto, textbearbetning och inläsning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: GT. 14 juni 2013.
Bok: ”Hus för hus i Göteborgs stadskärna”. Gudrun Lönnroth. 2003. ISBN 91-89088-12-3
Bok: ”100 utmärkta hus i Göteborg”. Manne Ekman & Margareta Rydbo. 2007. ISBN 978-91-85488-78-0