(31) Clarion Post hotel
Drottningtorget

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: clarionhotelpost.se
Bok: ”Göteborg berättar”. Bengt A Öhnander. 1988. ISBN 91-85414-75-1