Stacks Image 53729

Start
Gamla Stan & Riddarholmen / Skeppsholmen & Kastellholmen / Södermalm
Kungsholmen / Norrmalm / Östermalm / Djurgården

Start
Gamla Stan & Riddarholmen
Skeppsholmen & Kastellholmen
Södermalm
Kungsholmen
Norrmalm
Östermalm
Djurgården


Stacks Image 53741

Introduktion till Gamla Stan

Stacks Image 53909

1 Staty Gustaf III

Stacks Image 53911

2 Slottsbacken

Stacks Image 53756

3 Staty Olaus Petri

Stacks Image 53762

4 Finska kyrkan

Stacks Image 53915

5 Hovförvaltningens hus

Stacks Image 53917

6 Tessinska palatset

Stacks Image 53919

7 Myntkabinettet

Stacks Image 53923

8 Stockholms slott

Stacks Image 53925

9 Slottskyrkan

Stacks Image 53927

10 Flemingska palatset

Stacks Image 53929

11 Högvakten

Stacks Image 53932

12 Staty Kristina Gyllenstierna

Stacks Image 53937

13 Carl Michael Bellman

Stacks Image 53942

14 Oxenstiernas palats

Stacks Image 53947

15 Huset Kronan

Stacks Image 53973

16 Bejerska huset

Stacks Image 53958

17 Storkyrkan

Stacks Image 53963

18 Storkyrkans gård

Stacks Image 53968

19 Börshuset

Stacks Image 53976

20 Stortorget

Stacks Image 53981

21

Stacks Image 53986

22 Huset Kanonkulan

Stacks Image 53991

23 Schantzka huset

Stacks Image 53997

24 Grillska husett

Stacks Image 54002

25 Skalden Lasse Lucidor

Stacks Image 54007

26 Huset Brasan

Stacks Image 54017

27 Mäster Olofsgården

Stacks Image 54020

28 Nummerlotteriets hus

Stacks Image 54025

29 Ehrenstralska huset

Stacks Image 54040

30 Tyska kyrkan

Stacks Image 54035

31 Nygränd 2

Stacks Image 54043

32 Skulptur Järnpojke

Stacks Image 54048

33 Köpmanagatan

Stacks Image 54053

34 St Göran & draken

Stacks Image 54058

35

Stacks Image 54064

36 Brända tomten

Stacks Image 54069

37 President J Q Adams

Stacks Image 54074

38 Staffan Sasses gränd

Stacks Image 54079

39 Själagårdsgatan

Stacks Image 54085

40 Lydelt Bartels hus

Stacks Image 54090

41 Johannesgränd

Stacks Image 54095

42 Den Gyldene Freden

Stacks Image 54100

43 Järntorget

Stacks Image 54106

44 Riksbanken

Stacks Image 54111

45 Staty Evert taube

Stacks Image 54116

46 Mårten Trotzigs gränd

Stacks Image 54121

47 Ahlströms Jungfrubur

Stacks Image 54127

48 Baggensgatan 27

Stacks Image 54132

49 Carl Larssons bostad

Stacks Image 54137

50 Runstenen

Stacks Image 54142

51 Västerlånggatan

Stacks Image 54172

52 Klockgjutargränd

Stacks Image 54170

53 Kvarteret Helvetet

Stacks Image 54168

54 Huset Katten

Stacks Image 54163

55 Landskapsgränsen

Stacks Image 54175

56 Jacob Sauers hus

Stacks Image 54180

57 Sven Vintappares gränd

Stacks Image 54185

58 Olof Palmes bostad

Stacks Image 54190

59 Västerlånggatan 33

Stacks Image 54216

60 von der Lindeska huset

Stacks Image 54201

61 Kornhamnstorg

Stacks Image 54206

62 Scharenbergska huset

Stacks Image 54211

63 Loheskatten

Stacks Image 54219

64 Postmuseum

Stacks Image 54224

65 Mälartorget

Stacks Image 54229

66 Ryningska palatset

Stacks Image 54234

67 Petersenska huset

Stacks Image 54240

68 Riddarhustorget

Stacks Image 54245

69 Staty Gustav Vasa

Stacks Image 54250

70 Riddarhuset

Stacks Image 54255

71 Bondeska palatset

Stacks Image 54261

72 Staty Lars Johan Hierta

Stacks Image 54266

73 Vasabbron

Stacks Image 54271

74 Strömsborg

Stacks Image 54281

75 Braningtorget

Stacks Image 54284

76 kanslihuset

Stacks Image 54289

77 Brandkontoret

Stacks Image 54308

78 Riksdagshusen

Stacks Image 54304

79 Norrport

Stacks Image 54311

80 Norrbro

Stacks Image 54316

81 Slottslejonen

Stacks Image 54321

82 Strömparterren

Stacks Image 54326

83 Gamla synagogan

Stacks Image 54332

84

Stacks Image 54337

85

Stacks Image 54342

86 Skeppsbron

Stacks Image 54347

87 Ridderstolpska huset

Stacks Image 54353

88 Skeppsbron 8

Stacks Image 54358

89 Sjöfartshuset

Stacks Image 54363

90 First Hotel Reisen

Stacks Image 54368

91 Sutthofska palatset

Stacks Image 54374

92 Dångerska huset

Stacks Image 54379

93 Schönska huset

Stacks Image 54384

94 Hebbeska huset

Stacks Image 54389

95 Thuenska huset

Stacks Image 54395

96 Tullhuset

Stacks Image 54400

97 N & S Bancohusen

Stacks Image 54405

98 Skeppsbron 44

Stacks Image 54410

99 Räntmästarhuset

Stacks Image 54416

100 Introduktion till Riddarholmen

Stacks Image 54421

101 Birger Jarls torg

Stacks Image 54426

102 Stenbockska palatset

Stacks Image 54431

103 Hessensteinska palatset

Stacks Image 54437

104 Wrangelska palatset

Stacks Image 54442

105 Kammarättens hus

Stacks Image 54447

106 Sparreska palatset

Stacks Image 54452

107 Riddarholmskyrkan

Stacks Image 54458

108 Hebbeska huset

Stacks Image 54463

109 Gamla riksdagshuset

Stacks Image 54468

110 Riddarholmshamnen

Stacks Image 54473

111 Skulptur Solbåt

Stacks Image 54479

112 Evert Taubes terrass

Stacks Image 54484

113 Gamla auktionsverket

Stacks Image 54489

114 Birger Jarls torn

Stacks Image 54494

115 Överkommisariens hus

Stacks Image 54500

116 Normalhöjdpunkten

Stacks Image 54505

117 Schering Rosenhanes palats

Stacks Image 54510

118 Nordstedtshuset

Stacks Image 54515

119 Gamla riksarkivetIntroduktion till Gamla Stan
1 Staty Gustav III
2
Slottsbacken
3
Staty Olaus Petri
4 Finska kyrkan
5 Hovförvaltningens hus
6 Tessinska palatset
7 Myntkabinettet
8 Stockholms slott
9 Flemingska palatset
10 Slottskyrkan
11
Högvakten
12 Staty Kristina Gyllenstierna
13
Carl Michael Bellman
14
Oxenstiernas palats
15
Huset Kronan
16 Beijerska huset
17
Storkyrkan
18
Storkyrkans gård
19
Börshuset/Nobelmuseet
20 Stortorget
21
22 Huset Kanonkulan
23
Schantzka huset
24 Grillska huset
25 Skalden Lasse Lucidor
26
Huset Brasan
27 Mäster Olofsgården
28
Nummerlotteriets hus
29 Ehrenstralska huset
30 Tyska kyrkan
31 Nygränd 2
32
Skulptur Järnpojke
33
Köpmangatan
34
Staty Sankt Göran och draken
35
36 Brända tomten
37
President John Quincy Adams
38
Staffan Sasses gränd
39 Själagårdsgatan
40 Lydelt Bartels hus
41 Johannesgränd
42 Den Gyldene Freden
43 Järntorget
44
Riksbanken
45 Staty Evert Taube
46 Mårten Trotzigs gränd
47
Ahlströms jungfrubur
48
Baggensgatan 27
49
Carl Larsson
50
Runstenen
51 Västerlånggatan
52 Klockgjutargränd
53 Kvarteret Helvetet
54 Huset Katten
55 Landskapsgränsen
56
Jacob Sauers hus
57 Sven Vintappares gränd
58 Olof Palmes bostad
59 Västerlånggatan 33
60 von der Lindeska huset
61
Kornhamnstorg
62
Scharenbergska huset
63
Loheskatten
64 Postmuseum
65 Mälartorget
66
Ryningska palatset
67
Petersenska huset
68
Riddarhustorget
69 Staty Gustaf Vasa
70
Riddarhuset
71 Bondeska palatset
72 Staty Lars Johan Hierta
73 Vasabron
74
Strömsborg
75 Brantingtorget
76 Kanslihuset
77 Brandkontoret
78 Riksdagshusen
79 Norrport
80 Norrbro
81
Slottslejonen
82 Strömparterren
83 Gamla synagogan
84
85

86 Skeppsbron
87 Ridderstolpska huset
88
Skeppsbron 8
89 Sjöfartshuset
90
First Hotel Reisen
91 Sutthofska palatset
92 Dångerska huset
93 Schönska huset
94
Hebbeska huset
95 Thuenska huset
96 Tullhuset
97 Norra & Södra Bancohuset
98 Skeppsbron 44
99 Räntmästarhuset
100
Introduktion till Riddarholmen
101
Birger Jarls torg
102
Stenbockska palatset
103
Hessensteinska palatset
104
Wrangelska palatset
105
Kammarättens hus
106
Sparreska palatset
107
Riddarholmskyrkan
108 Hebbeska huset
109 Gamla riksdagshuset
110 Riddarholmshamnen
111 Skulptur Solbåt
112
Evert Taubes terrass
113
Gamla auktionsverket
114
Birger Jarls torn
115
Överkommissariens hus
116
Normalhöjdpunkten
117
Schering Rosenhanes palats
118
Nordstedtshuset
119
Gamla riksarkivet