Stacks Image 53717

Start
Gamla Stan & Riddarholmen / Skeppsholmen & Kastellholmen / Södermalm / Kungsholmen / Norrmalm / Östermalm / Djurgården


Introduktion till Gamla Stan
1 Staty Gustav III
2
Slottsbacken
3 Staty Olaus Petri
4 Finska kyrkan
5 Hovförvaltningens hus
6 Tessinska palatset
7
Myntkabinettet
8 Stockholms slott
9 Flemingska palatset
10 Slottskyrkan
11
Högvakten
12 Staty Kristina Gyllenstierna
13 Carl Michael Bellman
14
Oxenstiernas palats
15
Huset Kronan
16 Beijerska huset
17
Storkyrkan
18
Storkyrkans gård
19
Börshuset/Nobelmuseet
20 Stortorget
21
22 Huset Kanonkulan
23 Schantzka huset
24 Grillska huset
25 Skalden Lasse Lucidor
26
Huset Brasan
27 Mäster Olofsgården
28
Nummerlotteriets hus
29 Ehrenstralska huset
30 Tyska kyrkan
31 Nygränd 2
32
Skulptur Järnpojke
33
Köpmangatan
34 Staty Sankt Göran och draken
35
36 Brända tomten
37
President John Quincy Adams
38 Staffan Sasses gränd
39 Själagårdsgatan
40 Lydelt Bartels hus
41 Johannesgränd
42 Den Gyldene Freden
43 Järntorget
44
Riksbanken
45 Staty Evert Taube
46 Mårten Trotzigs gränd
47
Ahlströms jungfrubur
48
Baggensgatan 27
49
Carl Larsson
50
Runstenen
51 Västerlånggatan
52
Klockgjutargränd
53
Kvarteret Helvetet
54 Huset Katten
55
Landskapsgränsen
56
Jacob Sauers hus
57 Sven Vintappares gränd
58 Olof Palmes bostad
59 Västerlånggatan 33
60 von der Lindeska huset
61
Kornhamnstorg
62
Scharenbergska huset
63
Loheskatten
64 Postmuseum
65 Mälartorget
66
Ryningska palatset
67
Petersenska huset
68
Riddarhustorget
69 Staty Gustaf Vasa
70
Riddarhuset
71
Bondeska palatset
72 Staty Lars Johan Hierta
73 Vasabron
74
Strömsborg
75 Brantingtorget
76 Kanslihuset
77 Brantingtorget
78 Riksdahshusen
79 Norrport80 Norrbro
81 Slottslejonen
82 Strömparterren
83 Gamla synagogan
86 Skeppsbron
87 Ridderstolpska huset
88
Skeppsbron 8
89
Sjöfartshuset
90
First Hotel Reisen
91 Sutthofska palatset
92
Dångerska huset
93
Schönska huset
94
Hebbeska huset
95 Thuenska huset
96 Tullhuset
97 Norra & Södra Bancohuset
98 Skeppsbron 44
99 Räntmästarhuset
100 Introduktion till Riddarholmen
101
Birger Jarls torg
102
Stenbockska palatset
103
Hessensteinska palatset
104
Wrangelska palatset
105
Kammarättens hus
106
Sparreska palatset
107
Riddarholmskyrkan
108 Hebbeska huset
109 Gamla riksdagshuset
110 Riddarholmshamnen
111
Skulptur Solbåt
112
Evert Taubes terrass
113
Gamla auktionsverket
114
Birger Jarls torn
115
Överkommissariens hus
116
Normalhöjdpunkten
117
Schering Rosenhanes palats
118
Nordstedtshuset
119
Gamla riksarkivet