(116) Normalhöjdpunkten
Schering Rosenhanes gränd

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Bok: ”Stockholms gatunamn - Innerstaden”. Nils-Gustaf Stahre mf. 1986. ISBN 91-38-90777-1
Webb: sfv.se
Webb: lantmäteriet.se