(38) Staffan Sasses gränd

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Stockholm - gata upp, gata ner”. Sven-Olof Carlsson. ISBN 91-630-0500-X