(12) Huset Kronan Storkyrkobrinken 3


Foto: MobileGuide.

Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9