(23) Schantzka huset
Stortorget 18

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Bok: ”Sällsamheter i Stockholm - Innerstaden”. Åsa Nordén. ISBN 91-7902-168-9