(32) Skulptur Järnpojke
Bollhustäppan

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källa:
Webb: Kost i Gamla Stan.