(13) Carl Michael Bellman
Yttre borggården


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Bellmansällskapet.
Bok: ”Skalderna i Gamla Stan”. Ulf Bagge. ISBN 91-574-5693-3