(13) Carl Michael Bellman
Yttre borggården

Porträtt målat av Peter Krafft 1779.
Källor:
Webb: Bellmansällskapet.
Bok: ”Skalderna i Gamla Stan”. Ulf Bagge. ISBN 91-574-5693-3