(87) Ridderstolpska huset
Skeppsbron 2

Foto: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: stockholmgamlastan.se
Bok: ”Guds hus i Gamla Stan”. Gamla Stan - stad i förvandling”. Samfundet St Eriks årsbok 2015. ISBN 978-91-75453-19-4