Stacks Image 63972

Start
Centrum


1 Introduktion till Malmö (Stortorget)
2
Staty Karl X Gustav (Stortorget)
3 Rådhuset (Stortorget)
4 Landshövdingeresidenset (Stortorget)
5 Kockska huset (Stortorget)
6 Apoteket Lejonet (Stortorget)
7
Optimistorkestern (Södergatan)
8 Flensburgska huset (Södergatan 9)
9
Hippodromteatern (Kalendegatan 12)
10
Kompanihuset (Kompanigatan)
11
Sankt Petri kyrka
12 Hotel Savoy (Hamngatan 2)
13
Lilla torg
14 Staty Frans Suell (Norra Vallgatan)
15
Malmö Börshus (Skeppsbron 2)
16
Malmö centralstation
17 Gustav Adolfs torg
18 Vallhallapalatset (Gustav Adolfs torg)
19
Gamla begravningsplatsen
20 Stadsbiblioteket
21 fd Caroli kyrka
22 Tottska huset (Östergatan 8)
23
Kvarteret Tunneln (Adelsgatan)
24
Adelsgatan 5
25
Hattemagers hus (Adelsgatan 21)
26
Rosenvinska huset (Västergatan 5)
27
Drottningtorget
28 Kungsparken
29 Malmöhus slott
30 Centraposthuset
31 Dringenbergska gården (N Vallg-Frans Suellsg)
32 Gamla teatern (Gustav Adolfs torg 2)
33 Niels Kuntzes hus (Östergatan 3)
34 Ärkebiskopsgården (Kalendergatan 5)
35 Vägstenen
36 Ebbas hus (Snapperupsgatan 10)
37 Annellska huset (Jacob Nilsgatan 13)
38 Gamla riksbankshuset (Östergatan 32)