Introduktion till Malmö

Teckning: Einar Bager 1931.

Källor:
Webb: hotspot.se/malmö historia
Webb: ”Malmö och Elbogen”. Historieloggen. Dick Harrisson. SVD 21 november 2014
.