(30) Malmö Börshus
Skeppsbron 2

Foto: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: hotspot.se/malmo historia
Bok: Malmö stads historia