(6) Optimistorkestern
Södergatan

Foto: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: ID-stories
Webb: ”Optimistorkestern i trubbel igen”. Sydsvenskan 09-02-2007. Bo Göran Dahl.