(4) Kockska huset
Frans Suellsgatan 3


Text i pdf-format
(öppnar i nytt fönster)

Foto och textbearbetning: Smedberg Produktion AB.
Källor:
Webb: Malmö stad.
Bok: Malmö stads historia