(4) Kockska huset
Stortorget

Foto: Smedberg Produktion AB.

Källor:
Webb: Malmö stad.
Bok: Malmö stads historia